© MUST-Stavanger maritime museum/ Stavanger 1920-1930. Fotograf: Thu, Rasmus Pederson.

Legatet

Lauritz Klosters legat, opprettet i 1917, var på den tiden det største legatet noen stavangermann hadde gitt. Opprinnelig kapital var kr 1 mill. I 1997 ble Enok Wiig Klosters barnelegat innlemmet i legatet.

Formål: Legatets formål er å støtte kulturelle, veldedige og utdannende institusjoner i Stavanger – herunder særlig tiltak til støtte for sjømannsstanden.

Annet: Styret beslutter hvert år hvordan legatets avkastning skal anvendes. Som hovedregel bør 1/10 av den årlige avkastningen tillegges grunnkapitalen. Resten av avkastningen utdeles etter styrets nærmere bestemmelser, i samsvar med legatets formål.

Årlige utbetalinger: Ca kr 300 000 - 800 000

I hundre år har Klosters legat delt ut midler til prosjekter i Stavanger som støtter og fremmer veldedige tiltak, kultur og utdannelse. Legatets hundreårsjubileum markeres ved å gi en større gave til byen. Klosters legat har bevilget kr 3 mill til Museum Stavangers nye utstilling om Stavangers sjøfartshistorie på Stavanger maritime museum. Denne utstillingen treffer hjertet av Klosters legat, som ble grunnlagt med det formål å særlig støtte sjømannsstanden.

Søknadsfrist: 1. oktober

Tildelinger: Alle tildelinger blir offentliggjort på legatets nettside.

Lauritz Kloster

Lauritz Kloster (1870 - 1952) var både shippingmann og samfunnsborger – skippersønnen som skapte en moderne rederibedrift og som ytet sitt til landets beste gjennom første halvdel av 1900-tallet. I 1906 etablerte han rederi- og meglervirksomhet i Stavanger, og i tidsrommet 1917 - 1920 var han direktør for Statens skipsfartsdirektorat.

Kloster var enedisponent for Klosters Rederi A/S frem til 1930, da hans to sønner Knut Utstein Kloster og Mogens Wiig Kloster ble medinnehavere. Som samfunnsengasjert person innehadde han en rekke private og offentlige tillitsverv gjennom et langt liv. Lauritz Kloster ble utnevnt til ridder av 1. klasse av St. Olavs Orden i 1920 - han var også kommandør av Dannebrogordenen og den svenske Vasaordenen.

Av overskuddet opprettet Kloster et legat i 1917 tilsvarende kr 1 mill til fordel for kulturelle og veldedige institusjoner og trengende sjøfolk. Han opprettet i tillegg Enok Wiig Klosters barnelegat i 1940, til minne om hans og hans hustru Ellen Wiig Klosters avdøde sønn i 1913, med en kapital på kr 250 000. Klosters legat og Enok Wiig Klosters barnelegat ble slått sammen i 1997 og utgjør i dag Klosters legat slik vi kjenner det.